Yayınlar

AZ BİLİNEN YÖNLERİYLE ATATÜRK

Ege Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölüm Başkanı Prof.Dr. Necmi ÜLKER'in editörlüğünde, Bölümümüz öğretim elemanlarından Latif DAŞDEMİR tarafından yayına hazırlanan ve yine bölümümüz öğretim elemanlarının yazılarıyla katkıda bulundukları Az Bilinen Yönleriyle Atatürk adlı kitap Ege Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi yayını olarak çıkmıştır.

Az Bilinen Yönleriyle Atatürk, (Edt. Necmi Ülker-Yay.Haz. Latif Daşdemir), Ege Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi yayını, Yayın No: 1, ISBN 975-483-633-7, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir 2004 (İkinci baskı Meta Basım Yayın, İzmir 2007).